انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر علی رضا احمد زاده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

ahmadzadeh@iaushab.ac.ir

a.r.ahmadzadeh@gmail.com

alireza.ahmadzadeh@yahoo.com

 

 

 

دروس آموزشی

دروس:

1 - آمار و احتمالات

2- طرح آزمایشات کشاورزی

3- کاربرد آمار در دامپروری

4- آمار حیاتی

5- ژنتیک

6- ژنتیک تکمیلی

7- طرح آزمایشات تکمیلی

8- طرح آزمایشی و آمار پیشرفته

9- روش تحقیق

10- مباحث نوین در گیاهان منظر

سوابق تدریس کارگاهی

 

1)      تدریس در کارگاه آمار و احتمالات مقدماتی و آموزش SPSS دبیران مدارس شهرستان مرند تابستان سال 1383.

2)    تدریس در کارگاه آموزشی آمار و احتمالات مقدماتی و آموزش SPSS اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شبستر 1385.

3)     تدریس در کارگاه آموزشی روشهای تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی رشته های کشاورزی و دامپزشکی منطقه دو در دی ماه 1386.

4)    تدریس در کارگاه آموزشی آمار و احتمالات مقدماتی و آموزش SAS اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شبستر 1390.

5)    تدریس در کارگاه آموزشی روشهای تحقیق ویژه دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در تابستان 1390.

6)    تدریس در کارگاه اقدام پژوهی ویژه اعضای هیئت علمی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد شبستراسفند ماه 1390.

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.