انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر علی رضا احمد زاده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

ahmadzadeh@iaushab.ac.ir

a.r.ahmadzadeh@gmail.com

alireza.ahmadzadeh@yahoo.com

 

 

 

سوابق شغلی

سوابق اجرایی:

1-    مدیر آموزش واحد شبستر از سال 1374 تا 1378

2-    رئیس دفتر طرح و برنامه واحد شبستر از سال 1378 تا 1388

3-    مدیر آموزش واحد شبستر از سال 1380 تا1 138(همزمان با پست دفتر طرح و برنامه)

4- عضو شورای پژوهشی دانشگاه (1384-1385)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.