انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر علی رضا احمد زاده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

ahmadzadeh@iaushab.ac.ir

a.r.ahmadzadeh@gmail.com

alireza.ahmadzadeh@yahoo.com

 

 

 

مقالات کنفرانس

همایش ها و کنفرانس های خارج کشور:

 

 

1)    Aghdam- Shahriar, H., A. R. Ahmadzadeh, N. Maheri, and R. A. Nasab. 2004. The application of different levels of dehull pea waste in Japanese quail diets (Coturnix coturnix japonica). Proceeding of 12th World Poultry Congress. Istanbul, Turkey. Pp 984.

2)    Ahmadzadeh, A. R., M. Moghaddam, M. Valizade. 2005. Path analysis of grain yield, its components, and some morphological characters in spring wheat under normal and drought stress condition. The 2nd International Conference on Integrated Approaches To Sustain And Improve Plant Production Under Drought Stress. University of Rome “ La Sapienza” Rome. Italy.

3)    Ahmadzadeh, A. R., M. Moghaddam, M. Valizade. 2005. Evaluation of lines coming up from landrace spring wheat with respect to resistance drought stress. The 2nd International Conference on Integrated Approaches To Sustain And Improve Plant Production Under Drought Stress. University of Rome “La Sapienza” Rome. Italy.

4)    Daneshian, A. M., A. Ahmadzadeh, A. Khanizadeh. 2006. The Effect of Different Planting Date on Grain and Biological Yield, Oil and Meal Protein Percentage Rate on Three Cultivar of Rape (Brassica napus L.) in Shabestar Area. Word Conference and Exhibition on Oilseed and Vegetable Oil Utilization. 14-16 August 2006, Istanbul. TURKEY.

5)       Ahmadzadeh, A. , M. Normohamadi and A.M. Daneshian. 2006. The use of drought tolerance indexes on lines of spring wheat of landrace origin. The First International Conference on the Theory and Practices in Biological Water Saving. Beijing. China.

6)    Daneshian, A. M., B. Gürbüz, A. Ahmadzadeh and M. Shidfar. 2007. The situation and Application of Plant Color in Natural Dyeing Factories in Tabriz City, Iran.I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April- 4 May. Antalya, TURKEY.

7)    Ahmadzadeh. A. R., E. Majedi, S. A. Mohamadi, B. Alizadeh and H. Omedi. 2007. Evaluation relationship among of grain yield and some morphological characters using correlation and path analysis in spring safflower genotypes. 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants. Chiang Mai, Thailand.

8)    Movassagh, M. H., Ghazani, G. Karim, A. R. Ahmadzadeh. 2008. Biofilm formation of Escherichia coli O111 on milk contact surfaces.  29th World Veterinary Congress, Canada.

9)      Ahmadzadeh, A. R., Majedi, E., Mohamadi, S. A., AliZadeh, B. and Omedi, A. H. 2008. Genetic diversity and classification of spring safflower (Carthamus tinctorius) cultivars using morphological characters. 39th International Symposium on Essential Oils. Quendlinburg. Germany.

10)                        Ebrahim Nezhad, Y., J. Asadi, E. Jafari Helan and A. R. Ahmadzadeh. 2009. The effect of corn particle size on the performances and visceral organs weight in Japanese quail. 2nd Mediterranean Summit of WPSA. Antalya. Turkey.

11)                       Golit, S., h. Agdam Shahriar, M. Ghaderi Jouybari, y. Ebrahimnazhad and A. R. Ahmadzadeh. 2010. Carcass Characterizes and Performance of Broiler Chickens Affected by Multi Enzymes Mixture in Diet.16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology. 25-27 August, Bangkok, Thailand.

12)                       Daneshian, A. M., Shayegh, J., Dolghari Sharaf, J., A. Ahmadzadeh. 2010. Antibacterial effect of basil (Ocimum basilicum L.) on some pathogenic bacteria. International Medicinal and Aromatic Plants Symposium. 21-23 June. Shiraz. IRAN.

13)                       Habib Aghdam Shahryar، Ramin Salamatdoust، Alireza Ahmadzadeh and Alireza Lotfi. 2010. Effects of type and different levels of fat on fatty acids profile in broiler breast. 2nd International Veterinary Poultry Congress. February 20-21. Tehran. Iran.

14)                       Ahmadzadeh. A R, B. Alizadeh and A. H. Omedi.2011. Path analysis of the relationships between grain yield and some morphological characters in spring safflower (Carthamus tinctorius) under normal irrigation and drought stress condition.  Animal Health and Nutrition International Congress. 9-10 September. Antalya, TURKEY.

15)                       Ahmadzadeh A. R. and B.  AliZadeh. 2012. Genetic diversity of spring safflower (Carthamus tinctorius) cultivars using morphological characters and RAPD markers. International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS). 14-18 November, Chiang Mai, Thailand

 

همایش و کنفرانس های ایران:

1.      احمدزاده، ع. ر.، م. مقدم و م. وليزاده. 1383. ارزيابی لاينهای برخواسته از گندم بهاره آذربايجان شرقی از نظر مقاومت به خشکی. هشتمين کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات. 3-5 شهریور. دانشگاه گیلان .

2.     احمدزاده، ع. ر. 1384. بررسی ارتباط عملکرد ارقام جو با صفات زراعی در منطقه شبستر. همایش توانمندیهای کشاورزی و صنایع مرتبط منطقه شمالغرب کشور. 26-27 مرداد. دانشگاه آزاد اسلامی خوی.

3.     احمدزاده، ع. ر. 1384. بررسي اثر غلظت هاي مختلف آب آجي چاي بر جوانه زني بذور گندم هاي بهاره. اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران. 23-24 آذر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و واحد علوم و تحقیقات تهران. تهران.

4.     اقدم شهریار، ح. و ع. ر. احمدزاده. 1384. بررسی راهکارهای بهینه استفاده از ضایعات بیسکویت و ویفر در جیره های غذایی جوجه های گوشتی. اولین کنگره منطقه ای صنایع تبدیلی کشاورزی. 11-12 مهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

5.     احمدزاده، ع. ر. 1385. کاربرد تجزیه علیت و کلاستر در ارزیابی گندم های بهاره آذربایجان شرقی در شرایط نرمال و تنش به خشکی. هشتمین کنفرانس آمار ایران. 31 مرداد لغایت 2 شهریور. دانشگاه شیراز.

6.     احمدزاده، ع. ر. 1385. تجزیه همبستگی عملکرد دانه با برخی از صفات زراعی گندم های بهاره تحت شرایط  آبی وتنش خشکی. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 5-7 شهریور. پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران.

7.     احمدزاده، ع. ر. 1385. بررسی اثر شوری بر جوانه زنی گندم های بهاره در آذربایجان شرقی. دومین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی، جامعه، نگاهی به آینده. اردیبهشت. دانشگاه فردوسی مشهد.

8.     احمدزاده، ع. ر. 1386. بررسی اثر سطوح مختلف نمک طعام بر جوانه زنی بذور گندم های بهاره آذربایجان شرقی. اولین همایش ملی دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه . 11 شهریور .

9.     فرهوش ط.، ح. انصاری و ع. ر. احمدزاده. 1386. بررسی کیفیت الیاف پشم و نسبت فولیکول های اولیه به ثانویه در گوسفندان آرخامرینو قزل و آرخامرینو مغانی. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی ایران. 1422- 1419.

10.سپهری، ا.، ع. م. آقازاده و ع. ر. احمدزاده. 1386. استفاده از ضایعات لپه در تغذیه نشخوار کنندگان کوچک تحت شرایط چرا از مراتع طبیعی، برای توسعه عملکرد پرواری و منابع استراتژیک مرتعی. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.30 آبان. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

11.احمدزاده، ع. ر.، ا. مجيدي، س. ا. محمدی، ب. علي زاده و ا. ح. امیدی.1386. تجزیه ضرایب همبستگی عملکرد دانه با برخی از صفات مورفولوژیک در گلرنگ های بهاره. دومین سمینار علمی کاربردی دانه های روغنی و روغن های نباتی ایران. 22 مرداد. مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. تهران.

12.صدقیان، م.، ع. ر. احمدزاده، م. عیوند، ی. پاشایی. 1386. بررسی میزان شیوع ترماتودfasciola hepatica در کبد گاوان کشتاری در کشتارگاه بندر انزلی. سمینار ملی زیست شناسی . اردیبهشت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.

13.ديانت و.، م. صدقيان، ر. بهشتي گويج، ب. عشرتخواه، ر. وجدي حکم آباد و احمد زاده ع. ر.1386. بررسي تأثير تعداد زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري، پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز.

14.ديانت وحيد ، بهشتي گويج رحيم ، صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا ، احمد زاده عليرضا. 1386. ‌‌‌‌‌‌‌بررسي تأثير ماه و فصل زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري ن‍‍‍ژاد هولشتاين , پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز.

15.احمدزاده، ع. ر.، ا. مجيدي، س. ا. محمدی و ب. علي زاده .1387. کاربرد آمار چند متغیره در بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ های بهاره. نهمین کنفرانس آمار ایران. 30 مرداد و 1 شهریور. دانشگاه اصفهان.

16.احمدزاده، ع. ر.، ع. کشگی زاده، ا. ح. شیرانی راد، و. طوفان..1387. بررسی اثرات علف کش ها بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم کلزای پاییزی. اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران. 23-22 آبان. دانشگاه گرگان.

17.صدقيان م.، ب. عشرتخواه، م. خانمحمدي، ع. ر. احمدزاده، ف. محرم زاده، ف. فولادي.1387. بررسي ميزان شيوع انگلهاي تنفسي گوسفندان در کشتارگاه سراب، ششمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي،موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي.

18. برادران حسن‌زاده، ع. ر.، ن. ماهری سیس، ر. سلامت‌دوست نوبر، ع. ر. احمدزاده و ام. خسروی فر. 1387. بررسی تاثیر امواج مایکروویو بر روند تجزیه پذیری پروتیین کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. اولین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی رشت.

19. سلامت‌دوست نوبر، ر.، ا. قربانی، پ. فولادی، ع. ر. احمدزاده، ج. قیاسی، ی. ابراهیم‌نژاد و ب. عشرت‌خواه. 1387. تاثیر مصرف روغن منداب بر محتوی اسیدهای چرب چندگانه و تکی غیراشباع لاشه جوجه‌های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور.دانشگاه فرودسی مشهد.

20.ميرزائي عياني، و.، ح. اقدم شهريار، ی. ابراهيم نژاد، ع. ر. احمدزاده و ب. عشرت خواه. 1388. اثر منبع مس بر فاکتورهاي بيوشيميائي سرم و پراکسيداسيون چربي گوشت جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف روغن کلزا، دومين کنگره سراسري عناصر کمياب ايران. تهران. بهمن.

21. برادران حسن‌زاده، ع. ر.، ن. ماهری سیس، ر. سلامت‌دوست، ع. ر. احمدزاده، ا. خسروی‌فر. 1388. تاثیر امواج مایکروویو برروند تجزیه پذری ماده خشک کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

22.        احمدزاده، ع. ر.، ب. علي زاده .1389. بررسي عملکرد دانه و برخي از صفات مورفولوژيک در گلرنگ هاي بهاره در منطقه شبستر. چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی ( غرب ایران). 23-22 اردیبهشت. دانشگاه کردستان.

23.دانشيان مقدم، ا. م.، شايق، ج.، دلگري شرف، ج. و ع.ر. احمدزاده. 1389. بررسی اثر ضد باکتريايي اسانس گياه داروئی ريحان(Ocimum basilicum L.) روي باکتري استافيلوكوكوس اورئوس (Staphylococcus aureus). پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 27 و28 بهمن ماه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).

24.احمدزاده، ع. ر.، مجيدي، ا. دانشيان، ا. م. و ب. علي زاده. 1389. بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گلرنگ هاي بهاره با استفاده از نشانگرهاي مولكولی .RAPDپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 27 و28 بهمن ماه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).

25. احمدزاده، ع. ر.، ا. م. دانشیان و ا. ح. امیدی. 1389. ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر تحمل به خشکی در منطقه شبستر. دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. 9 دی ماه، دانشگاه آزاد اسلامی شهرری.

26. اقدم شهریار، ح.، ع. ‌ر. احمدزاده، ر. سلامت دوست. 1389. اثر نوع و سطوح چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی. چهارمین همایش منطقه ایی یافته‌های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران). دانشگاه کردستان.

27.          خداپرست،ب.، ر. سلامت دوست نوبر، ن. ماهری سیس، ع. نوشادی، م. سلامت آذر، ا. قربانی، ع. ‌ر. احمدزاده، س. گلی. 1389. تعیین ارزش غذایی کاه منداب کاه عمل آوری شده با اوره با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن. اصفهان.

28.بهشتی، ر.، م. یوسفی اصل، ب. عشرت خواه و ع. ر. احمدزاده. 1390. مطالعه اثرات اضافه نمودن تائورین به مایع رقیق کننده منی بر فاکتورهای میکروسکوپی اسپرم گاومیش بعد از رفع انجماد، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین.

29. احمدزاده، ع. ر.، ا. م. دانشیان و ا. ح. امیدی. 1390. ارزیابی شخص های تحمل به خشکی در گلرنگ های بهاره. اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم. 28 اردیبهشت. مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی. کرج.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.